Legitimerad psykolog

Edla Milton

Varför psykolog?

Det finns många anledningar till varför man vill träffa en psykolog. Det kan vara för att det finns ett eller flera områden i livet som ställer till det, exempelvis svårigheter i relationer, låg självkänsla, stress, ångestproblematik eller nedstämdhet. Man har kanske hamnat i en livskris som man behöver stöd för att ta sig igenom. Det kan också vara så att det finns existentiella frågor och funderingar som det kan finnas behov att bearbeta.  

KBT 

Kognitiv beteendeterapi är en terapiform där man intresserar sig för vilka beteenden vi har lärt oss och vad dessa beteenden fyller för funktion. Fokus i KBT ligger framför allt på nuet och framtiden. Hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut? Vad hindrar mig från att uppnå detta?

Självklart är det viktigt att få insikt om sin historia och hur man har påverkats av denna men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man ofta arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

Fokus i behandlingen ligger på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.


Här kan du läsa mer om KBT.

Hur går det till?

Vi kommer tillsammans överens om en tid för ett första bedömningssamtal. Vi går då igenom vad det är du önskar få hjälp med.  Utifrån det gör vi upp en behandlingsplan där vi sätter upp mål och eventuella delmål för terapin. Det är självklart viktigt att du efter det första bedömningssamtalet känner dig bekväm och trygg med att påbörja psykoterapi hos mig för att vi ska kunna arbeta tillsammans. 

Hur lång tid en behandling tar beror väldigt mycket på vad det är man önskar arbeta med, det kan variera mellan allt från 5 till 25 sessioner. I samband med att terapin avslutas gör vi tillsammans upp en plan för hur du ska kunna bibehålla de mål som du uppnått. Ibland kan det också vara bra att boka in ett uppföljande samtal en tid efter avslutad behandling, så kallad boostersession.

Priser

Individuell session 50 min

1200 kr

Parterapi enligt IBCT 60 min

1450 krTerapi via videolänk

Erbjuds enligt överenskommelse. 


Neuropsykiatriska

Utredningar

Jag erbjuder neuropsykiatriska utredningar av både barn (från 6 års ålder) och vuxna i samarbete med läkare. Kontakta mig för priser.