Jag heter Edla Milton och är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.


Med flera års erfarenhet från arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin har jag vana vid att träffa människor med varierande grad av psykisk ohälsa. Särskild kompetens har jag inom neuropsykiatriska diagnoser och har bland annat arbetat mycket med utredning och behandling av patienter med ADHD och autism.  Jag erbjuder även neuropsykiatriska utredningar av barn från 6 års ålder och uppåt samt vuxna. 


Jag har även studerat religionsvetenskap och har ett särskilt intresse för religion och det religiösa perspektivet på psykisk hälsa. Ett viktigt perspektiv som inte sällan glöms bort som en betydande del av många människors livsberättelse.


I mitt arbete som psykolog arbetar jag främst utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag är även utbildad i psykodynamisk psykoterapi. Jag har även utbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT) samt interpersonell psykoterapi (IPT). Jag har även utbildning i parterapi (IBCT).


För mig som psykolog är det viktigt att du och jag kommer överens om ett behandlingsupplägg som passar just dig och din problematik bäst.